பிரிஸ்பேன் டென்னிஸ்

  • Badminton

    ஆஸ்திரேலிய ஓபன் – நடால் விலகல்

    முன்னாள் ‘நம்பர் ஒன்’ டென்னிஸ் வீரர் ரபெல் நடால் (ஸ்பெயின்) இடுப்பு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு ஆபரேஷன் செய்ததால் ஏறக்குறைய ஓராண்டு சர்வதேச டென்னிஸ் விளையாடவில்லை. பிரிஸ்பேன்…

    Read More »
Back to top button